Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Ciepłowody Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE PUBLICZNE Zagospodarowanie przestrzenne MPZP / studium
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / studium - MPZP / studium, menu 73, artykuł 406 - BIP - Gmina Ciepłowody”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

MPZP / studium

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / studium

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. UCHWAŁA NR 140/XXV/08 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia studnium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciepłowody POBIERZ
- uwarunkowania cz 1 POBIERZ
- mapa 1 POBIERZ
- uwarunkowania cz 2 POBIERZ
- mapa 2 POBIERZ
- uwarunkowania cz 3 POBIERZ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. UCHWAŁA NR 169/XXVII/2001 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 27. 09. 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Ciepłowody POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2001.155.2140 z dnia 22 listopada 2001) POBIERZ

2. UCHWAŁA NR 8/II/2002 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 29 listopada 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Ciepłowody POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2003.9.199 z dnia 29 stycznia 2003) POBIERZ

3. UCHWAŁA NR 30/V/2003 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 21 marca 2003 w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ciepłowody POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2003.95.1867 zdnia 4 lipca 2003 r) POBIERZ

4. UCHWAŁA NR 80/XVI/204 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 23 kwietnia 2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów związanych z powierzchniową eksploatacją kopaliny ze złoża "Targowica", położonych w granicach gminy Ciepłowody POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2004.122. 2154 z dnia 29 czerwca 2004) POBIERZ

5. UCHWAŁA NR 175/XXXV/2006 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 28 marca 2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody POBIERZ
Załącznik graficzny nr 8 Cienkowice POBIERZ
Załącznik graficzny nr 9 Cienkowice POBIERZ
Załącznik graficzny nr 10 Czesławice POBIERZ
Załącznik graficzny nr 11 Czesławice POBIERZ
Załącznik graficzny nr 26 Muszkowice POBIERZ
Załącznik graficzny nr 27 Muszkowice POBIERZ
Załącznik graficzny nr 31 Stary Henryków POBIERZ
Załącznik graficzny nr 32 Stary Henryków POBIERZ
Załącznik graficzny nr 41 Wilamowice POBIERZ
Załącznik graficzny nr 42 Wilamowice POBIERZ
Załącznik graficzny nr 43 Wilamowice POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2006.91.1574 z dnia 11 maja 2006) POBIERZ

6. UCHWAŁA NR 47/X/2007 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 31. 08. 2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Ciepłowody POBIERZ
Mapa Baldwinowice POBIERZ
Mapa Baldwinowice 1 POBIERZ
Mapa Brochocin POBIERZ
Mapa Brochocin 1 POBIERZ
Mapa Ciepłowody POBIERZ
Mapa Ciepłowody 1 POBIERZ
Mapa Dobrzenice POBIERZ
Mapa Jakubów POBIERZ
Mapa Jakubów 1 POBIERZ
Mapa Janówka (Racz) POBIERZ
Mapa Janówka POBIERZ
Mapa Janówka 1 POBIERZ
Mapa Janówka 2 POBIERZ
Mapa Karczowice POBIERZ
Mapa Karczowice 1 POBIERZ
Mapa Kobyla Głowa POBIERZ
Mapa Kobyla Głowa 1 POBIERZ
Mapa Kolonia Ciepłowody POBIERZ
Mapa Koźmice POBIERZ
Mapa Koźmice 1 POBIERZ
Mapa Piotrowice Polskie POBIERZ
Mapa Piotrowice Polskie 1 POBIERZ
Mapa Piotrowice Polskie 2 POBIERZ
Mapa Targowica POBIERZ
Mapa Targowica 2 POBIERZ
Mapa Targowica 3 POBIERZ
Mapa Targowica 4 POBIERZ
Mapa Targowica 5 POBIERZ
Mapa Targowica (wieś) POBIERZ
Mapa Tomice POBIERZ
Mapa Tomice 2 POBIERZ
Mapa Dobrzenice POBIERZ
Mapa Stary Henryków POBIERZ
Załącznik nr 33 do Uchwały Nr 47/X/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2007.279.3427 z dnia 27 listopada 2007) POBIERZ

7. UCHWAŁA NR 77/XIV/2008 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 30. 01. 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach terenu górniczego "Targowica I" w miejscowości Targowica, gmina Ciepłowody POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2008.166.1898 z dnia 17 czerwca 2008) POBIERZ

8. UCHWAŁA NR 126/XXII/2008 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 30.10.2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ciepłowody w rejonie ulicy Kolejowej POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2009.26.655 z dnia 19 lutego 2009) POBIERZ

9. UCHWAŁA NR 141/XXV/08 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 30. XII. 2008w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ciepłowody, gmina Ciepłowody, zmieniającego w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody przyjęty uchwałą nr 175/XXXV/2006 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2006 r. POBIERZ
Załącznik graficzny POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2009.54.1135 z dnia 30 marca 2009) POBIERZ

10. UCHWAŁA NR 172/XXXII/09 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 2 lipca 2009 wsprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek obejmujących udokumentowane złoże "Targowica - Wschód" oraz dla działki o nr ewid. 52 (A.M.1) położonych w obrębie wsi Targowica, gmina Ciepłowody POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2009.150.2893 z dnia 10 września 2009) POBIERZ

11. UCHWAŁA NR 113/XVII/12 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody w celu umożliwienia rozwoju funkcji rekreacyjno - sportowych w obrębach wsi: Muszkowice - dz. nr 215, Ciepłowody - dz. nr 242, 351 i Kobyla Głowa -dz. nr 73 POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2012.1763 z dnia 14 maja 2012 r) POBIERZ

12. UCHWAŁA NR 167/XXVII/13 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2013.3171 z 15 maja 2013) POBIERZ

13. UCHWAŁA NR 175/XXIX/13 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w granicach wsi Ciepłowody POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2013.3706 z dnia 13 czerwca 2013 r.) POBIERZ

14. UCHWAŁA NR 176/XXIX/13 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 22 marca 2013 r.w sprawie zmiany uchwały nr 175/XXXV/2006 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ciepłowody POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2013.4644z dnia 9 sierpnia 2013 r.) POBIERZ

15. UCHWAŁA NR 177/XXIX/13 RADY GMINY CIEP{ŁOWODY z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 47/X/2007 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ciepłowody POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2013.4637 z dnia 8 sierpnia 2013 r.) POBIERZ

16. UCHWAŁA NR 178/XXIX/13 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 22 marca 2013 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej położonego w granicach obszaru wsi Stary Henryków POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2013.4645z dnia 9 sierpnia 2013 r.) POBIERZ

17. UCHWAŁA NR 179/XXIX/13 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 22 marca 2013 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej położonego w granicach obszaru wsi Ciepłowody i Piotrowice Polskie POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2013.4646 z dnia 9 sierpnia 2013 r.) POBIERZ

18. UCHWAŁA NR NR 215/XXXV/13 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Cienkowice. POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2013.5757 z dnia 15 listopada 2013 r.) POBIERZ

19. UCHWAŁA NR NR 216/XXXV/13 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Kobyla Głowa POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2013.5758 z dnia 15 listopada 2013 r) POBIERZ

20. UCHWAŁA NR 226/XXXVI/13 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 175 / XXXV / 2006 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ciepłowody. POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2014.102 z dnia 8 stycznia 2014 r) POBIERZ

21. UCHWAŁA Nr 235/XXXVII/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody dla: 1. Obręb Stary Henryków - działka nr 16/1, 16/2, 140/2; 2. Obręb Muszkowice - działka nr 165/1, 165/2 POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2014.682 z dnia 12 lutego 2014 r) POBIERZ

22. UCHWAŁA NR 245/XXXVIII/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Ciepłowody POBIERZ
Załącznik 1 POBIERZ
Załącznik 2 POBIERZ
Załącznik 3 POBIERZ
Załącznik 4 POBIERZ
Załącznik 5 POBIERZ
Załącznik 6 POBIERZ
Załącznik 7 POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2014.1587 z dnia 27 marca 2014 r) POBIERZ

23. UCHWAŁA NR 246/XXXVIII/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 19 marca 2014 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Ciepłowody w obrębie wsi Muszkowice POBIERZ
Załącznik graficzny POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2014.1588 z dnia 27 marca 2014 r) POBIERZ

24. UCHWAŁA NR 247/XXXVIII/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 19 marca 2014 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Baldwinowice POBIERZ
Załącznik graficzny POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2014.1589 z dnia 27 marca 2014 r) POBIERZ

25. UCHWAŁA NR 258/XL/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części wsi Ciepłowody POBIERZ
Załącznik graficzny POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2014.2338 z dnia 12 maja 2014 r) POBIERZ

26. UCHWAŁA NR 264/XLI/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Wilamowice POBIERZ
Załącznik graficzny POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2014.2643 z dnia 5 czerwca 2014 r) POBIERZ

27. UCHWAŁA NR 265/XLII/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Ciepłowody w obrębie wsi Brochocin POBIERZ
Załącznik graficzny POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2014.2822 z dnia 23 czerwca 2014 r.) POBIERZ

28. UCHWAŁA  NR 266/XLII/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia  11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 47 / X / 2007 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ciepłowody. POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2014.2823 z dnia 23 czerwca 2014 r) POBIERZ

29. Uchwała Nr 278/XLIV/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 10 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baldwinowice POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2014.3897 z dnia 19 września 2014 r.) POBIERZ

30. Uchwała Nr 279/XLIV/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 10 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Koźmice POBIERZ
Załącznik graficzny POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2014.3898 z dnia 19 września 2014 r.) POBIERZ

31. UCHWAŁA NR 281/XLV/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 8 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Henryków POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2014.4371 z dnia 16 października 2014 r.) POBIERZ

32. UCHWAŁA  NR 282/XLV/14 RADY GMINY CIEPŁOWODY z dnia 8 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: DOBRZENICE, JAKUBÓW, MUSZKOWICE, CIENKOWICE i CZESŁAWICE. POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (Dolno.2014.4372 z dnia 16 października 2014 r.) POBIERZ

33. Uchwała Nr 26/IV/2015 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Ciepłowody w obrębie wsi Tomice POBIERZ
Załącznik graficzny POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (DZ. URZ. WOJ. 2015.997 Ogłoszony: 2015-03-06) POBIERZ

34. Uchwała nr 154/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ciepłowody w rejonie ul. Kolejowej POBIERZ
Załącznik graficzny POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (DZ. URZ. WOJ. 2017.3620 Ogłoszony: 01.09.2017) POBIERZ

35. Uchwała nr 155/XXXIV/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow obrębie miejscowości Ciepłowody POBIERZ
Załącznik graficzny POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (DZ. URZ. WOJ. 2017.3621 Ogłoszony: 01.09.2017) POBIERZ

36. Uchwała 169/XXXIX/17 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Ciepłowody POBIERZ
Załącznik graficzny POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (DZ. URZ. WOJ. 2018.64 Ogłoszony: 04.01.2018) POBIERZ

37. Uchwała 209/XLVI/18 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ciepłowody w rejonie ul. Kolejowej POBIERZ
Załącznik graficzny POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (DZ.URZ. WOJ.2018.4020 Ogłoszony: 20.08.2018r.) POBIERZ

38. Uchwała 40/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Jakubów POBIERZ
Załącznik graficzny POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (DZ.URZ. WOJ.2019 POZ. 655 Ogłoszony 31 stycznia 2019 r. POBIERZ)

39. Uchwała 149/XXVII/21 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 22.02.2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ciepłowody w obrębie Dobrzenice, dz. nr 78/2 POBIERZ
Załącznik graficzny POBIERZ

40. Uchwała 159/XXVIII/21 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29.03.2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Muszkowice POBIERZ
Załącznik graficzny POBIERZ

41. Uchwała 168/XXIX/21 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 31.05.2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połozonego w obrębie Kobyla Głowa POBIERZ
Załącznik graficzny POBIERZ

42. Uchwała nr 267/L/23 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Ciepłowody - obręb Janówka POBIERZ
- OGŁOSZONY W DZIENNIKU URZĘDOWYM (DZ.URZ. WOJ.2023 POZ. 993 Ogłoszony 10 lutego 2023 r. POBIERZ

 

Metryka

sporządzono
2020-10-30 przez Toporczyk Marta
udostępniono
2020-10-30 00:00 przez Toporczyk Marta
zmodyfikowano
2023-06-30 13:23 przez Toporczyk Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1620
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.