Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Ciepłowody Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa URZĄD GMINY Formularze i druki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, - Formularze i druki , menu 84, artykuł 409 - BIP - Gmina Ciepłowody”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Formularze i druki

URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI,

- Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie PL/UKR POBIERZ

- Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie PL/RUS POBIERZ

- Klauzula informacyjna dla wniosku o nadanie numeru PESEL (PL) - POBIERZ

- Klauzula informacyjna dla wniosku o nadanie numeru PESEL (UKR) - POBIERZ

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ) - (PL) - POBIERZ

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ) - (UKR) - POBIERZ


- Wersja elektroniczna za pośrednictwem portalu ePUAP POBIERZ

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego POBIERZ

- Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego POBIERZ

- Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym POBIERZ

- Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym POBIERZ

- WZÓR pełnomocnictwa szczególnego POBIERZ

- Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych POBIERZ


- Zgłoszenie pobytu stałego POBIERZ

- Zgłoszenie pobytu czasowego POBIERZ

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego POBIERZ

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego POBIERZ

- Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej POBIERZ

- Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy POBIERZ

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL POBIERZ

- Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym POBIERZ


- Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych POBIERZ

- Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa POBIERZ

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym POBIERZ

- Wniosek o przyjęciu oświadczenia o powrocie do nazwiska POBIERZ

- Wniosek o zmianę imienia i nazwiska POBIERZ

- Wniosek o sprostowanie aktu POBIERZ

- Wniosek o uzupełnienie aktu POBIERZ

- WZÓR pełnomocnictwa do sprostowania lub uzupełnienia POBIERZ

- Wniosek o wydanie odpisu aktu POBIERZ

- Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia POBIERZ

- Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa POBIERZ

- Wniosek o transkrypcję aktu zgonu POBIERZ

- Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo POBIERZ

- Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego POBIERZ

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą POBIERZ

- Wniosek o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie POBIERZ


- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B* POBIERZ

- Pisemna deklaracja zwierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców POBIERZ

- Wniosek o dopisanie do spisu wyborców POBIERZ


- Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym POBIERZ

- Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z ewidencji ludności POBIERZ

- Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych POBIERZ


- Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy POBIERZ

- Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta POBIERZ

Metryka

sporządzono
2020-11-03 przez Hebda Sebastian
udostępniono
2020-11-03 00:00 przez Hebda Sebastian
zmodyfikowano
2023-04-21 12:06 przez Hebda Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
245
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.