Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Ciepłowody Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa WŁADZE GMINY Rada Gminy Ciepłowody SESJE RADY GMINY CIEPŁOWODY Projekty uchwał Kadencja VIII
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kadencja VIII, menu 104, strona 4 - BIP - Gmina Ciepłowody”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja VIII

Data wytworzenia 2021-12-17, ostatniej modyfikacji 2021-12-17 13:11

XXXIV SESJA KADENCJI VIII - GRUDZIEŃ 2021

Projekt uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok POBIERZ - zmieniająca uchwałę z dnia 16 marca 2020 roku Rady Gminy Ciepłowody w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i spejclaistyczne usługi opekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usłóg opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychycznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
Data wytworzenia 2021-11-18, ostatniej modyfikacji 2021-11-18 09:37

XXXIII SESJA KADENCJI VIII - LISTOPAD 2021

Projekt uchwał: - w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Ciepłowody POBIERZ - w sprawie Programu współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 POBIERZ - w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność
Data wytworzenia 2021-08-25, ostatniej modyfikacji 2021-08-25 12:58

XXXI SESJA KADENCJI VIII - SIERPIEŃ 2021

Program posiedzenia POBIERZ Projekty uchwał: w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych Sołtysa sołectwa Wilamowice POBIERZ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok POBIERZ Materiały dodatkowe: Zarządzenie nr 61/21 Wójta Gminy Ciepłowody z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze
Data wytworzenia 2021-06-18, ostatniej modyfikacji 2021-06-21 10:26

XXX SESJA KADENCJI VIII - CZERWIEC 2021

Projekty uchwał: projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok POBIERZ projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Ciepłowody za 2020 rok POBIERZ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepłowodach Gminny Ośrodek Zdrowia za 2020 rok POBIERZ projekt uchwały
Data wytworzenia 2021-05-26, ostatniej modyfikacji 2021-06-18 08:52

XXIX SESJA KADENCJI VIII - MAJ 2021

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok POBIERZ projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach POBIERZ projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody POBIERZ projekt uchwały w sprawie likwidacji
Data wytworzenia 2021-03-29, ostatniej modyfikacji 2021-06-09 11:22

XXVIII SESJA KADENCJI VIII - MARZEC 2021

projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Muszkowice POBIERZ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ciepłowody na 2021 rok POBIERZ projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ciepłowody POBIERZ projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyzywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku gminnym w Ciepłowodach POBIERZ projekt
Data wytworzenia 2021-02-19, ostatniej modyfikacji 2021-02-19 09:16

XXVII SESJA KADENCJI VIII - LUTY 2021

Projekt uchwały w sprawie organizaji wspólnej obsługi inspektora ochrony danych POBIERZ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepłowody w 2021 roku" POBIERZ Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie gminy Ciepłowody POBIERZ
Data wytworzenia 2021-01-19, ostatniej modyfikacji 2021-01-19 13:31

XXVI SESJA KADENCJI VIII - STYCZEŃ 2021

- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok POBIERZ - projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pod nazwą,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ciepłowody i Dobrzenice z budową oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach w ramach programu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
Data wytworzenia 2020-12-17, ostatniej modyfikacji 2020-12-17 09:32

XXIV SESJA KADENCJI VIII - GRUDZIEŃ 2020

- projekt uchwały w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2021 POBIERZ - projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 217/XLVII/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnosci za pobyt w ośrodkach - schroniskach dla osób bezdomnych POBIERZ - projekt uchwały w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody POBIERZ - projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy
1 2 3 4 5 6 7 ... 8
4 / 8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.