Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Ciepłowody Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE PUBLICZNE Rejestr kontroli
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr kontroli, bieżące, menu 37 - BIP - Gmina Ciepłowody”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr kontroli

Rejestr kontroli

REJESTR KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Ciepłowody od 2015 r.

L.P.

ZAKRES KONTROLI (PRZEDMIOT I OKRES ZA JAKI ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA)

INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA

DATA PRZEPROWADZENIA

WYKAZ DOKUMENTÓW KONTROLNYCH

2015 rok

1.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – składowisko odpadów Janówka

WIOŚ we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu

27.01.2015r.

 

-

2.

Wizyta w miejscu w ramach projekty pn.: „Wyposażenie zaplecza kuchennego (...)” oraz projekt pn.: „Remont dachu budynku GOKiP w Ciepłowodach” objętych PROW na lata 2007-2013

UMWD we Wrocławiu

08.04.2015r.

Raport z czynności kontrolnych

3.

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Ciepłowody

RIO we Wrocławiu

05.05.2015r. 15.07.2015r.

Protokół kontroli

4.

Wizyta w miejscu w ramach projektu

1) Budowa placu zabaw
w miejscowości Dobrzenice;

2) Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich; objętych PROW na lata 2007-2013

UMWD we Wrocławiu

03.06.2015r.

Raport z czynności kontrolnych

6.

Kontrola projektu w ramach PROW 2007-2013 pn.: Budowa i modernizacja obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne w miejscowościach Ciepłowody o Stary Henryków

UMWD we Wrocławiu

22.06.2015r.

Raport z czynności kontrolnych

7.  

Wizyta projektów w ramach PROW 2007-2015 pn.:
  1) zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Karczowicach;
  2) Stworzenie Izby Pamiątek
  w Ciepłowodach

UMWD we Wrocławiu

13.07.2015r.

Raport z czynności kontrolnych

8.

Kontrola ex post operacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi Koźmice, Tomice, Karczowice z oczyszczalniami ścieków w Koźmicach i Karczowicach.” w ramach PROW na lata 2007-2013

UMWD we Wrocławiu

27.08.2015r.

Raport z czynności kontrolnych

2016 rok

1.

Kontrola trwałości

UMWD we Wrocławiu

22.02.2016r.

Informacja pokontrolna

2.

Kontrola korzystania z bazy danych EGiB Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

27.04.2016r.

Protokół kontroli

3.

Wybrane zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracy

Państwowa Inspekcja Pracy oddział w Kłodzku

2.04.2016r.

Protokół kontroli

2017 rok

1.

Kontrola nieodpłatnie przekazanych działek na rzecz Gminy od ANR Rep. Akt not. z 08.02.2008 r. 1320/2008

ANR OT Wrocław

12.04.2017r.

Protokół

2.

Kontrola osób na robotach publicznych

PUP Ząbkowice Śl.

08.06.2017r.

Protokół kontroli

3.

Wizyta PROW 2014-2020 przebudowa drogi gminnej
  w Wilamowicach, umowa 65/51-UM0100062/16

UMWD we Wrocławiu

14.12.2017r.

Raport z czynności kontrolnych

4.

Kontrola bezzwrotnej pomocy finansowej

KOWR OT we Wrocławiu

14.12.2017r.

Protokół kontroli

5.

Kontrola archiwum zakładowego oraz dokumentacji dowodów osobistych i ewidencji ludności

Archiwum Państwowe
  we Wrocławiu oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

21.12.2017r.

Wystąpienie pokontrolne

2018 rok

1.

Kontrola pozarolniczego stosowania środków ochrony roślin

Wojewódzki   Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu oddział w Ząbkowicach Śl.

14.08.2018r.

-

2.

Kontrola kompleksowa systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

DUW we Wrocławiu

16.10.2018r. 17.10.2018r.

Wystąpienie pokontrolne

2019 rok

1.

Kontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

Archiwum Państwowe
  we Wrocławiu oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

27.02.2019r.

Wystąpienie pokontrolne

2.

Kontrola stanu sanitarnego wiat przystankowych autobusowych

Państwowa Inspekcja Sanitarna Ząbkowice Śl.

20.05.2019r.

Protokół kontroli

3.  

Kontrola   z zakresu prawidłowości
  i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne składki, do których pobierania   zobowiązany jest zakład (...)

ZUS oddział
w Wałbrzychu

09.09.2019r. 18.09.2019r.

Protokół kontroli

4.

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Ciepłowody

RIO we Wrocławiu

11.10.2019r. 20.12.2019r.

Protokół kontroli

2020 rok

1.

Kontrola świetlicy wiejskiej
  w Czesławicach

PINB Ząbkowice Śl.

04.02.2020r.

Protokół kontroli

2.

Kontrola świetlicy wiejskiej
w Targowicy

PINB Ząbkowice Śl.

04.02.2020r.

Protokół kontroli

3.

Kontrola PROW na lata 2014-2020 „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Ciepłowody przez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów”

UMWD we Wrocławiu

07.07.2020r.

Raport z czynności kontrolnych

4.

Kontrola PROW na lata 2014-2020 „Budowa świetlicy wiejskiej w Muszkowicach”

UMWD we Wrocławiu

20.08.2020r.

Raport z czynności kontrolnych

5.

Kontrola w przedmiocie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wskazanym przez ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

DUW we Wrocławiu

09.10.2020r.

09.11.2020r.

 Wystąpienie pokontrolne

6.

Kontrola prowadzonych rejestrów wyborców w latach 2014-2020

KBW Delegatura
w Wałbrzychu

16.11.2020r.

31.12.2020r.

Protokół kontroli

2021 r.

1.

Audyt operacji projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

15-19, 25-26.06.2021r.

Protokół kontroli

2.

Audyt operacji projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

07.10.2021r.

protokół kontroli oraz wystąpienie pokontrolne

2022 r.

1.

Ocena stanu sanitarnego przystanków komunikacji autobusowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

28.08.2022r.

protokół kontroli

2023 r
1.kontrola kompleksowa gospodarki finansowejRegionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 29.03.2023r. - 30.05.2023r.protokół kontroli
2.kontrola projektu RPDS.03.03.01-02-0028/19Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

24.08.2023r. - 06.10.2023r.

informacja pokontrolna
3.kontrola płatnika składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Wałbrzych19.09.2023r. - 27.09.2023r.protokół kontroli
2024 r
1.kontrola zadania pn. "Budowa dwóch przejść dla pieszych - droga gminna nr 118125D ul. SzkolnaWojewoda Dolnośląski26.03.2024r. -wystąpienie pokontrolne
2.kontrola składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Janówka,Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska23.05.2024r. 

Metryka

sporządzono
2020-12-02 przez Hebda Sebastian
udostępniono
2020-12-02 00:00 przez Hebda Sebastian
zmodyfikowano
2024-05-23 11:51 przez Hebda Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1215
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.