Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Ciepłowody Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE PUBLICZNE Zasady potwierdzania umów dzierżawy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zasady potwierdzania umów dzierżawy, bieżące, menu 167 - BIP - Gmina Ciepłowody”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zasady potwierdzania umów dzierżawy

Zasady potwierdzania umów dzierżawy

INFORMACJA PODSTAWOWA:

Wójt Gminy Ciepłowody informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j.: Dz. U. z 2022 r, poz. 933 ze zm.), zniesiony został obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020r. nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków.
Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 w/cyt. ustawy wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.
Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach. Poświadczenie podpisu na umowie dzierżawy nie zostało uregulowane we wskazanych przepisach, nie ma więc podstaw do takiego potwierdzenia i taka czynność nie miałaby mocy prawnej. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzenia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej gminy. Zatem umowy dzierżawy obejmujące kilka gruntów położonych na obszarze różnych gmin mogą być potwierdzone przez kilki wójtów, stosownie do ich właściwości.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 28 ust.4 pkt 1 u.s.r. uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego

w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat, której zawarcie potwierdził burmistrz (wójt), właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej:
1. małżonkiem rencisty,
2. osobą pozostającą rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
3. małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b
W myśl art.38 pkt. 1 u.s.r. przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli umowa dzierżawy jest potwierdzona przez wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach.

MIEJSCE:

Urząd Gminy w Ciepłowodach
ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody
tel. 74 81 03 556,

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY POTWIERDZENIU ZAWARCIA UMOWY:
- egzemplarz umowa dzierżawy zawarta na okres co najmniej 10 lat,

OPŁATY SKARBOWE

Uzyskanie potwierdzenia nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1546).

PODSTAWA PRAWNA
- art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990r. (t.j.: Dz. U. z 2022r., poz. 933 ze zm.).        

 

Metryka

sporządzono
2023-01-12 przez Magdalena Tęsna-Pitner
udostępniono
2023-01-12 11:52 przez Hebda Sebastian
zmodyfikowano
2023-01-12 11:55 przez Hebda Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
557
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.