Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Ciepłowody Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa URZĄD GMINY Struktura urzędu Urząd Stanu Cywilnego - symbol "USC" JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO/ZŁOTE GODY
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO/ZŁOTE GODY, bieżące, menu 166 - BIP - Gmina Ciepłowody”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO/ZŁOTE GODY

JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO/ZŁOTE GODY

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego

Kolejowa 3; 57-211 Ciepłowody

Kontakt telefoniczny:

Telefoniczne +48 74 8103 509

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wojewodowie.
Wojewoda występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.
Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania mieszkającym w gminie Ciepłowody jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu Wójta Gminy Ciepłowody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ciepłowodach.
Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) za zgodą jubilatów.

Zgłoszenia można dokonać:

 • osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • listownie na adres:
  Urząd Stanu Cywilnego w Ciepłowodach,
  ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody
 • elektronicznie, przysyłając wiadomość na adres e-mail: usc@cieplowody.pl

podając imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Ciepłowody, informację dotyczącą daty oraz miejsca zawarcia małżeństwa, a także informację o adresie kontaktowym do dalszego powiadamiania o kolejnych etapach załatwienia sprawy.

Informacje dotyczące jubilatów i daty rocznicy zostaną niezwłocznie przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego celem sporządzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego wniosku o nadanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Godziny przyjmowania klientów:

 • poniedziałek 07:00–17:00
 • wtorek-piątek 07:00-14:30

Opłaty:

Procedura wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Osoby zgłaszające jubileusz powinny wziąć pod uwagę, że wojewoda może przedstawić wniosek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie odznaczenia wraz z legitymacjami zostaną przekazane do Wojewody Dolnośląskiego, a w dalszej kolejności do Wójta Gminy Ciepłowody.

Po otrzymaniu odznaczeń i legitymacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wójt Gminy Ciepłowody powiadomi jubilatów o terminie uroczystości wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Tryb odwoławczy:

W procedurze wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie obowiązuje tryb odwoławczy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach;
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i oznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

Metryka

sporządzono
2022-12-14 przez Magdalena Tęsna-Pitner
udostępniono
2022-12-14 12:43 przez Hebda Sebastian
zmodyfikowano
2022-12-14 12:53 przez Hebda Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
430
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.