Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Ciepłowody Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa URZĄD GMINY Struktura urzędu Urząd Stanu Cywilnego - symbol "USC" ODPIS AKTU URODZENIA - ODPIS AKTU MAŁŻEŃSTWA - ODPIS AKTU ZGONU
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ODPIS AKTU URODZENIA - ODPIS AKTU MAŁŻEŃSTWA - ODPIS AKTU ZGONU, bieżące, menu 162 - BIP - Gmina Ciepłowody”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ODPIS AKTU URODZENIA - ODPIS AKTU MAŁŻEŃSTWA - ODPIS AKTU ZGONU

ODPIS AKTU URODZENIA - ODPIS AKTU MAŁŻEŃSTWA - ODPIS AKTU ZGONU

Miejscem złożenia dokumentów jest - wybrany urząd stanu cywilnego na terenie całego kraju.

w Ciepłowodach jest to:

Urząd Stanu Cywilnego

Kolejowa 3; 57-211 Ciepłowody

Kontakt telefoniczny:

Telefoniczne +48 74 8103 509

Wniosek można złożyć w następującej formie

 • osobiście w USC,
 • za pomocą platformy ePUAP przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony,
 • wstępny (rodzic, dziadek, babcia),
 • zstępny (dziecko, wnuk),
 • rodzeństwo,
 • małżonek,
 • przedstawiciel ustawowy,
 • osoba, która wykaże interes prawny,
 • opiekun,
 • sąd, prokurator,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • organizacja społeczna, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Informacje dodatkowe:

Odpis aktu stanu cywilnego może być zupełny, skrócony lub skrócony na druku wielojęzycznym (ten ostatni honorowany jest głównie w państwach członkowskich Unii Europejskiej). Ponadto jeśli odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu ma być przedłożony w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Godziny przyjmowania klientów:

 • poniedziałek 07:00–17:00
 • wtorek-piątek 07:00-14:30

Opłaty skarbowe

 • odpis zupełny – 33 zł,
 • odpis skrócony – 22 zł,
 • odpis skrócony na druku wielojęzycznym – 22 zł.

Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej:

Płatności można dokonać:

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Ciepłowody
 • przelewem na konto: Urząd Gminy Ciepłowody Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. Oddział Ciepłowody: Nr 41 9533 1027 2004 0000 0101 0002

Termin i sposób załatwienia sprawy

 • wnioskodawcom zgłaszającym się bezpośrednio do USC w Ciepłowodach odpisy aktów urodzeń, małżeństw, zgonów wydaje się niezwłocznie - poza odpisami aktów sporządzonych w innych USC i nie przeniesionych jeszcze do rejestru stanu cywilnego,
 • odpisy aktów urodzeń, małżeństw i zgonów wymagające zamówienia w innym USC wydaje się w terminie 10 dni roboczych,
 • wnioski wpływające przez platformę ePUAP realizowane są niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 10 dni roboczych.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek,
 • dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku) przelewu bankowego.

Jeśli dokumenty załączane do wniosku sporządzone zostały  w języku obcym składa się je z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Metryka

sporządzono
2022-12-14 przez Magdalena Tęsna-Pitner
udostępniono
2022-12-14 12:33 przez Hebda Sebastian
zmodyfikowano
2022-12-14 12:58 przez Hebda Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
437
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.