Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Ciepłowody Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE PUBLICZNE Zasady poświadczania własnoręczności podpisu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zasady poświadczania własnoręczności podpisu, menu 150 - BIP - Gmina Ciepłowody”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zasady poświadczania własnoręczności podpisu

Zasady poświadczania własnoręczności podpisu

INFORMACJA PODSTAWOWA:

Poświadczenie własnoręczności podpisu należy do kompetencji notariuszy, a Wójt jest uprawniony do dokonywania tych czynności jedynie w ściśle określonych przepisami prawa sytuacjach. Nadto nie istnieje możliwości delegowania tych uprawnień na innych pracowników Urzędu Gminy. Uwierzytelnienie podpisu przez Wójta w innych przypadkach niż określone w przepisach nie będzie miało waloru urzędowego poświadczenia podpisu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Gminy w Ciepłowodach
ul. Kolejowa 3
57-211 Ciepłowody

KATALOG PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH DOKONYWANE JEST POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

Wójt Gminy Ciepłowody jest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu w następujących przypadkach:
1) na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji jak również na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie;
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 185).

2) na wniosek osób zainteresowanych lub organu rentowego na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych;
Podstawa prawna: art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 291 ze zm.).
3) na potwierdzeniu istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń podpisywanym przez emeryta lub rencistę - na żądanie organu rentowego;
Podstawa prawna: art. 128 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 291 ze zm.).
4) na zeznaniach świadków i oświadczeniach wnioskodawców składanych w postępowaniu o ustalenie świadczeń z tytułu zaopatrzenia funkcjonariuszy służ mundurowych (jednak następuje to w przypadku doręczenia pisemnych zeznań świadków za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym);
Podstawa prawna: § 16 ust. 3 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2373 ze zm.).
5) na pisemnych zeznaniach świadków w postępowaniu o świadczenia emerytalne żołnierzy (jednak następuje to w przypadku doręczenia pisemnych zeznań świadków za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym);
Podstawa prawna: § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2107 ze zm.).
6) na pisemnym oświadczeniu woli podpisywanym zamiast osoby niemogącej pisać, lecz mogącej czytać; Podstawa prawna: art. 79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
7) na wekslu wystawionym przez osobę niemogącą pisać, podpisanym za nią przez inną osobę.
Podstawa prawna: art. 75 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 282).

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY POTWIERDZANIU WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU:

1) Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu.
2) Opłata skarbowa – w przypadkach gdy jest wymagana.
3) Dowód osobisty osoby składającej podpis lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
4) Wypisane upoważnienie bez podpisu osoby upoważniającej.
5) Wypełnione oryginalne druki rentowe z ZUS lub KRUS bez podpisów osób składających oświadczenia lub deklaracje.

OPŁATY

Opłata skarbowa za poświadczenie własnoręczności podpisu (od każdego podpisu) wynosi 9,00 PLN.
Podstawa prawna: art. 1 ust.1 pkt 1 ppkt 1a, część II załącznika pkt 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1923 ze zm.).
Opłaty nie pobiera się za poświadczenie własnoręczności podpisu w sprawach, które nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 w/w ustawy jak również w przypadku gdy przepis prawa tak stanowi (Katalog pkt 2 i 3)

Metryka

sporządzono
2022-02-25 przez Magdalena Tęsna-Pitner
udostępniono
2022-02-25 00:00 przez Hebda Sebastian
zmodyfikowano
2023-01-12 11:33 przez Hebda Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
632
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.