Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Ciepłowody Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa WŁADZE GMINY Rada Gminy Ciepłowody SESJE RADY GMINY CIEPŁOWODY Projekty uchwał Kadencja VIII
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kadencja VIII, bieżące, menu 104 - BIP - Gmina Ciepłowody”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja VIII

Data wytworzenia 2024-03-22, ostatniej modyfikacji 2024-03-27 13:59

LXIV SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - MARZEC 2024

Projekty uchwał Rady Gminy Ciepłowody w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 217/XLVII/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia POBIERZ wyrażenia zgody na zbycie udziału należącego do Gminy Ciepłowody w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 117/2 obręb Cienkowice, o pow. 0,2884 stanowiącej własność Gminy Ciepłowody POBIERZ zmian w budżecie gminy na 2024 rok POBIERZ zarządzenia wyborów do
Data wytworzenia 2024-02-20, ostatniej modyfikacji 2024-02-20 13:59

LXIII SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - LUTY 2024

Projekty uchwał Rady Gminy Ciepłowody w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej POBIERZ przedłożenia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok POBIERZ przedłożenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciepłowody na 2024 rok. POBIERZ przedłożenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu
Data wytworzenia 2024-01-24, ostatniej modyfikacji 2024-01-24 13:01

LXII SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - STYCZEŃ 2024

Projekty uchwał Rady Gminy Ciepłowody w sprawie: przyjęcia planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2024 r. POBIERZ ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach POBIERZ Materiały dodatkowe: sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Data wytworzenia 2023-12-21, ostatniej modyfikacji 2023-12-21 13:43

LXI SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - GRUDZIEŃ 2023

Projekty uchwał Rady Gminy Ciepłowody w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 POBIERZ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030 POBIERZ - Załącznik do uchwały - GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ NA LATA 2024-2030 DLA GMINY CIEPŁOWODY POBIERZ
Data wytworzenia 2023-12-07, ostatniej modyfikacji 2023-12-07 08:24

LX SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - GRUDZIEŃ 2023

Projekty uchwał Rady Gminy Ciepłowody w sprawie: przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035 POBIERZ przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok POBIERZ
Data wytworzenia 2023-11-23, ostatniej modyfikacji 2023-11-23 09:36

LIX SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - PAŹDZIERNIK 2023

Projekty uchwał Rady Gminy Ciepłowody w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku POBIERZ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku POBIERZ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej POBIERZ programu
Data wytworzenia 2023-10-11, ostatniej modyfikacji 2023-10-11 13:10

LVIII SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - PAŹDZIERNIK 2023

Projekty uchwał Rady Gminy Ciepłowody w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Ciepłowody w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków POBIERZ przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciepłowody POBIERZ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody POBIERZ zmian w budżecie gminy na 2023 rok POBIERZ Materiały
Data wytworzenia 2023-09-22, ostatniej modyfikacji 2023-09-22 14:10

LVII SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - WRZESIEŃ 2023

Projekty uchwał Rady Gminy Ciepłowody w sprawie: ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych POBIERZ zmian w budżecie gminy na 2023 rok POBIERZ zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu POBIERZ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. POBIERZ dotycząca zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi księgowej POBIERZ
Data wytworzenia 2023-08-29, ostatniej modyfikacji 2023-09-13 12:27

LVI SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - WRZESIEŃ 2023

Projekty uchwał Rady Gminy Ciepłowody w sprawie: zmiany programu współpracy Gminy Ciepłowody z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 r. POBIERZ przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu POBIERZ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
Data wytworzenia 2023-06-16, ostatniej modyfikacji 2023-06-16 13:51

LV SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - CZERWIEC 2023

Projekty uchwał Rady Gminy Ciepłowody w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu POBIERZ udzielenia Wójtowi Gminy Ciepłowody wotum zaufania POBIERZ zmian w budżecie gminy na 2023 rok POBIERZ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ciepłowody za 2022 rok POBIERZ trybu i sposobu powołania oraz odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ciepłowody
1 / 8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.