Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Ciepłowody Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa WŁADZE GMINY Rada Gminy Ciepłowody SESJE RADY GMINY CIEPŁOWODY Projekty uchwał Kadencja VIII
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kadencja VIII, bieżące, menu 104 - BIP - Gmina Ciepłowody”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja VIII

Data wytworzenia 2023-05-24, ostatniej modyfikacji 2023-05-24 10:04

LIV SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - MAJ 2023

Projekty uchwał Rady Gminy Ciepłowody w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepłowodach Gminny Ośrodek Zdrowia za 2022 r. POBIERZ zmian w budżecie gminy za 2023 r. POBIERZ przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazywania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu POBIERZ zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody POBIERZ Materiały
Data wytworzenia 2023-04-20, ostatniej modyfikacji 2023-04-20 13:49

LIII SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - KWIECIEŃ 2023

Projekty uchwał Rady Gminy Ciepłowody w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gmnno - powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego obszaru Funkcjonalnego POBIERZ wyrażenia woli kontynuowania członkostwa Gminy Ciepłowody w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Qwsi" z siedzibą w Ziębicach w okresie programowania 2023-2027 POBIERZ Materiały dodatkowe: sprawozdanie z z oceny zasobów pomocy społecznej za 2022r. POBIERZ
Data wytworzenia 2023-03-21, ostatniej modyfikacji 2023-03-21 13:19

LII SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - MARZEC 2023

Projekty uchwał Rady Gminy Ciepłowody w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok POBIERZ określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych POBIERZ przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnego POBIERZ zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody POBIERZ
Data wytworzenia 2023-02-22, ostatniej modyfikacji 2023-02-22 11:37

LI SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - LUTY 2023

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za czas uczestnictwa w działaniu ratowniczym, za czas uczestnictwa w akcji ratowniczej, za czas uczestnictwa w szkoleniu lub ćwiczeniu POBIERZ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu POBIERZ w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ciepłowody w 2023 roku"
Data wytworzenia 2023-01-25, ostatniej modyfikacji 2023-01-25 09:13

L SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - STYCZEŃ 2023

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 POBIERZ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ciepłowody na 2023 r. POBIERZ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Ciepłowody - obręb Janówka
Data wytworzenia 2022-12-28, ostatniej modyfikacji 2022-12-28 07:57

XLIX SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - GRUDZIEŃ 2022

projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciepłowody POBIERZ projekt uchwały w sprawie zmian w budżetu gminy Ciepłowody na 2022 rok POBIERZ
Data wytworzenia 2022-12-19, ostatniej modyfikacji 2022-12-19 16:15

XLVIII SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - GRUDZIEŃ 2022

projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody na lata 2023-2038 POBIERZ projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Ciepłowody na 2023 rok POBIERZ załącznik do uchwały budżetowej POBIERZ
Data wytworzenia 2022-11-23, ostatniej modyfikacji 2022-11-23 09:10

XLVII SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - LISTOPAD 2022

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła oraz regulaminu tego handlu POBIERZ projekt uchwały zmieniający uchwałę z dnia 16 marca 2020 roku Rady Gminy Ciepłowody w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
Data wytworzenia 2022-11-02, ostatniej modyfikacji 2022-11-02 12:13

XLVI SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - LISTOPAD 2022

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok POBIERZ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku POBIERZ projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ciepłowody POBIERZ projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku POBIERZ projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego
Data wytworzenia 2022-10-18, ostatniej modyfikacji 2022-10-21 08:53

XLV SESJA RADY GMINY CIEPŁOWODY - PAŹDZIERNIK 2022

- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy "Skwer 800-lecia wsi Ciepłowody" POBIERZ, - projekt uchwały w sprawie uczczenia jubileuszu 800-lecia istnienia wsi Ciepłowody POBIERZ, - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok POBIERZ.
1 / 7
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.